Βασικά στοιχεία

• Κυρίαρχη ανεξάρτητη γαλλική φαρμακευτική εταιρεία.

• Πάνω από 21.000 εργαζόμενοι.

• 3000 ερευνητές.

• Το 27% του κύκλου εργασιών επενδύεται στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

• 44 νέες χημικές ουσίες υπό ανάπτυξη, στους ακόλουθους θεραπευτικούς τομείς: καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, διαβήτης και μεταβολισμός, καθώς και ρευματολογία.

• Παρουσία σε 140 χώρες και στις 5 ηπείρους.

• Κύκλος εργασιών 4,2 δις ευρώ το 2013.