Βιομηχανία αιχμής, που παράγει δραστηριότητα και θέσεις εργασίας

Εντυπωσιακή ανάπτυξη

Ο ρυμθός της ανάπτυξής μας ήταν εντυπωσιακός: από τη δημιουργία της εταιρείας μας, στη γαλλική Κοιλάδα του Λίγηρα, με 9 μόνο άτομα, επεκταθήκαμε ώστε να αποκτήσουμε διεθνή παρουσία,  η οποία στηρίζεται από ένα εργατικό δυναμικό που αριθμεί σήμερα 21.000 άτομα παγκοσμίως.

Πίσω από αυτή την ανάπτυξη υπάρχει μία πολιτική συστηματικά προγραμματισμένων προσλήψεων και εκπαίδευσης.

Όλες οι θέσεις απαιτούν υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό, λόγω των ασυνήθιστα υψηλών προδιαγραφών του επαγγέλματός μας.

Οι απαιτήσεις και η πολυπλοκότητα της σύνθεσης και παρασκευής φαρμάκων είναι τέτοιες που καμιά θέση δεν μπορεί να θεωρηθεί κατώτερη, γιατί όλες απαιτούν ορθή κρίση, ευσυνειδησία και κινητοποίηση. Αυτό εξηγεί και τη μέρα με τη μέρα αύξηση του αριθμού και της περιπλοκότητας των προσόντων που απαιτούν οι δραστηριότητές μας.