Δεσμευόμαστε από ισχυρό κίνητρο

Είμαστε υπερήφανοι για το εργατικό δυναμικό μας που ανέρχεται σε 21.000 παγκοσμίως και τη δύναμη που αυτό αντιπροσωπεύει.

Οπουδήποτε στον κόσμο, το να συμμετέχουμε σε μία ευγενή ερευνητική προσπάθεια αφιερωμένη στην πρόοδο αποτελεί ισχυρό κίνητρο για όλους όσοι εργάζονται για μας.

Αξιοποιούμε αυτό το κίνητρο και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το ενισχύσουμε, παρέχοντας ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Μία από τις επιτυχίες μας είναι η σταθερή πολιτική που ακολουθούμε παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες στον εργασιακό χώρο. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 58% του εργατικού δυναμικού (50% του στελεχιακού δυναμικού, 70% του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και 45% των ειδικευμένων εργαζόμενων).