Η SERVIER δεν διαθέτει τα προϊόντα της μέσω διαδικτύου

Ο αριθμός των ιστοσελίδων που πουλούν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς τη δέουσα έγκριση  αυξάνεται όλο και περισσότερο. Καθώς οι πωλήσεις αυτές δεν διέπονται από κανονισμούς, η ασφάλεια και η αυθεντικότητα των φαρμάκων τους δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. H Servier, με μέριμνα για την υγεία και την ευεξία των ασθενών της, εναντιώνεται στη μη εγκεκριμένη ή παράνομη πώληση και εισαγωγή φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Οι ασθενείς πρέπει να αγοράζουν τα φάρμακά τους μόνο από εγκεκριμένα φαρμακεία.
Σας καλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού φαρμάκων της χώρας σας. Συγκεκριμένα: