Οι τρεις αρχές μας

Καθοδηγούμαστε από την πίστη στην υπεροχή του επαγγέλματός μας. 

Ο οργανισμός μας βασίζεται στην έρευνα, εκπληρώνει τη βασική του ανάγκη να είναι αφοσιωμένος στο μέλλον.

Ολόκληρη η δραστηριότητά μας βασίζεται σε τρεις κύριες αρχές:

• Πρωτεύουσα αρχή μας είναι, φυσικά, η ικανοποίηση των αναγκών των γιατρών που συνταγογραφούν τα προϊόντα μας και των ασθενών που ωφελούνται από αυτά.

• Εξ ίσου σημαντική είναι η επιθυμία μας να συμβάλλει η έρευνά μας στην πρόοδο της ιατρικής. Η έρευνα είναι, για μας, εξ ίσου ζωτικής σημασίας όσο και το ότι είμαστε βιομηχανία.

• Η τρίτη μας αρχή είναι ακόμα πιο κρίσιμη, αφού πολύ συχνά παραβλέπεται: κάθε άτομο που εργάζεται για μας πρέπει να βρίσκει την πληρότητα μέσω αυτού που κάνει και μέσα σε αυτό που κάνει.