Σταδιοδρομία στη Servier

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας και να συμμετέχετε στην επιτυχία μας, παρακαλούμε να υποβάλετε την αίτησή σας.

* Υποχρεωτικό πεδίο

Ενημέρωση για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Η SERVIER εγγυάται την εμπιστευτικότητα των στοιχείων της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος. Η SERVIER θα τηρήσει και επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, στο πλαίσιο της αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος για εύρεση εργασίας στην Εταιρεία μας, με σκοπό τη μελέτη και αξιολόγησή του για τη διερεύνηση της δυνατότητας πιθανής επαγγελματικής συνεργασίας μαζί σας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στο βιογραφικό σας σημείωμα και στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν μόνο τα αρμόδια στελέχη της SERVIER (και των εταιρειών του Ομίλου SERVIER) που είναι εξουσιοδοτημένα για την αξιολόγηση υποψηφίων και την πρόσληψη εργαζομένων, ή/και στελέχη τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η SERVIER συνεργάζεται και οι οποίες εκτελούν για λογαριασμό της τους ανωτέρω σκοπούς, υπό όρους τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. To βιογραφικό σας σημείωμα και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από τη SERVIER για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την τελευταία επαφή σας με αυτήν. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης/επικαιροποίησης, διαγραφής, φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών ή/και περιορισμού της επεξεργασίας τους. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται, ή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε ερώτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και για την άσκηση οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματός σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SERVIER: κα. Αθανασία Καραγιάννη, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: compliance-gr@servier.com, ή μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση της SERVIER: Φραγκοκλησιάς αρ.7 – Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 151 25, ή μέσω φαξ: 210-9391003, ή στο τηλέφωνο: 210-9391000. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιεί η SERVIER τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ποια μέτρα και εγγυήσεις ασφάλειας εφαρμόζει, ποια είναι και πως μπορείτε να ασκήσετε τα σχετικά δικαιώματά σας, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).