Συνεργασίες της Servier παγκοσμίως

Η Servier δραστηριοποιείται σε συνεργασίες με οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Διαθέτουμε ευρύ φάσμα συνεργασιών και αδειοδοτήσεων με εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς των ενδιαφερόντων μας.