Φάκελος προϊόντων

 • 853 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων παρασκευάστηκαν από τα εργοστάσια της SERVIER το 2013.

Η Μονάδα Κλινικής Υποστήριξης Μελετών της Servier στο Gidy (στην περιοχή της Orlean) αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής φαρμάκων που προορίζονται για κλινικές μελέτες στην Ευρώπη.

      

 

 • COVERAM TAB (5+5) MG COVERAM TAB (5+10) MG COVERAM TAB (10+5) MG COVERAM TAB (10+10) MG

  (perindopril arginine+amlopidine)

  Ιδιοπαθής υπέρταση

  Σταθερή στεφανιαία νόσος

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 • COVERSYL F.C. TAB 5 MG COVERSYL F.C. TAB 10 MG

  (perindopril arginine)

  Ιδιοπαθής υπέρταση

  Σταθερή στεφανιαία νόσος

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης     

 

 • DAFLON F.C. TAB (450+50) MG 

    (micronized purified flavonoid fraction)

    Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

    Συμπτωματική θεραπεία της αιμορροϊδικής κρίσης

    Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 • FLUDEX PR. TAB 1,5 MG/TAB

   (indapamide)

     Ιδιοπαθής υπέρταση

 

  

 

 • LONSURF F.C. TAB (15+6,14) MG LONSURF F.C. TAB (20+8,19)  MG

  (trifluridine+tipiracil)

  Μεταστατικός ορθοκολικός καρκίνος

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

  

 

 • MUPHORAN PS.SOL.INF 208 MG/VIAL

  (fotemustine)

  Διάσπαρτο κακόηθες μελάνωμα

    Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 • PRETERAX F.C.TAB (10+2,5) MG  PRETERAX F.C.TAB (5+1,25) MG   PRETERAX F.C.TAB (2,5+0,625) MG

  (perindopril arginine/ indapamide)

  Ιδιοπαθής υπέρταση

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης  

 

 • PROCORALAN F.C.TAB 5 MG  PROCORALAN F.C.TAB 7,5 MG

  (ivabradine hydrochloride)

  Σταθερή στηθάγχη

  Καρδιακή ανεπάρκεια  

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

  

 • TRIPLIXAM F.C. TAB (5+1,25+5) MG TRIPLIXAM F.C. TAB (5+1,25+10) MG TRIPLIXAM F.C. TAB (10+2,5+5) MG TRIPLIXAM F.C. TAB (10+2,5+10) MG

     (perindopril arginine+indapamide+amlodipine)

    Ιδιοπαθής υπέρταση

     Φύλλο Οδηγιών Χρήσης   

  

 • ARPLEXAM F.C. TAB (5+1,25+5) MG ARPLEXAM F.C. TAB (5+1,25+10) MG ARPLEXAM F.C. TAB (10+2,5+5) MG ARPLEXAM F.C. TAB (10+2,5+10) MG

     (perindopril arginine+indapamide+amlodipine)

    Ιδιοπαθής υπέρταση

     Φύλλο Οδηγιών Χρήσης 

 

 

 • VASTAREL F.C.TAB 20 MG    VASTAREL CR. TAB 35 MG/TAB

  (trimetazidine dihydrochloride)

  Σταθερή στηθάγχη     

    Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 

 

 • TRIVERAM F.C.TAB (10+5+5) MG, TRIVERAM F.C.TAB (20+5+5) MG, TRIVERAM F.C.TAB (20+10+5)MG, TRIVERAM F.C.TAB (20+10+10)MG, TRIVERAM F.C.TAB (40+10+10)MG

  (atorvastatin+perindopril arginine+amlodipine)

  Ιδιοπαθής υπέρταση+Υπερλιπιδαιμία

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης