Οι ιστοσελίδες των θυγατρικών της Servier παγκοσμίως

 

 Australia

 France  Russia

 Austria

 Greece  Slovakia

 Belarus

 Hungary  Slovenia

 Brazil

 India  South Korea

 Bulgaria

 Indonesia  Sweden

 Canada

 Italy  Switzerland

 China

 Japan  United Kingdom

 Croatia

 Pakistan  Ukraine

 Czech Republic

 Panama  United Arab Emirates

 Denmark

 Poland  Venezuela

 Finland

 Romania  Vietnam

 Να σημειωθεί ότι δεν έχουν όλες οι θυγατρικές της Servier ιστοσελίδα.